โรคมือเท้าปาก
โรคถุงลมโป่งพอง โรคร้ายที่มากับบุหรี่
โรคชิคุนกุนยา
โรคคอตีบ