องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เลขที่ 44/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3830-9228-9

รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ชื่อ-สกุล ผู้ส่ง
อายุ ปี
เพศ ชาย หญิง
อาชีพ
โทรศัพท์
เบอร์แฟกซ์
อีเมล์
ที่อยู่
เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายละเอียด
ตรวจสอบโปรแกรมอัตโนมัติ