แสดงผลเป็นปฎิทิน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการฉีดวัคซีนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560
28/04/2560
ประเพณีงานวันไหลตำบลเขาไม้แก้ว ประจำปี 2560
18/04/2560
กิจกรรมแห่เรี่ยไรบุญและร่วมก่อพระทราย ในงานวันไหลตำบลเขาไม้แก้ว ปี 60
18/04/2560
กิจกรรมการออกกำลังกายตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
09/02/2560
การใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และโปรแกรมระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2560
26/12/2559
โครงการน้อมจิตบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
19/12/2559
ชมรมปาเจโร่ชลบุรี , ระยอง มอบของให้คนพิการในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว
11/12/2559
ชมรมเวสป้าพัทยามอบของให้ผู้พิการในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว
10/12/2559
เดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
09/12/2559
งานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ปัญญาสมวารและวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
08/12/2559